Notes on Virtualbox Command Line

Download the PSUtils for Windows if you are using: This is changind nic1 of the vm as hostonly interface .\PsExec64.exe -s “c:\program files\oracle\virtualbox\vboxmanage” modifyvm master –nic1 hostonly –hostonlyadapter1 “VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter”

Directory Colors in Ubuntu

When you mount NTFS or SMB filesystem, the “ls” default color schema will make your life miserably.How ? You can see it in below like: Ok, lets disable:

OpenShift Command Line Notes & Samples

oc whoami -t oc get sa <service account> oc describe sa < serviceaccount> oc describe secret <serviceaccount> <secret name> The main puslihment of the sample pipe: mvn clean install -DskipTests docker build -t <tag name of the image> -f ./Dockerfile ./docker docker login -u <username>-p $OCTOKEN docker-registry-default.apps.<local-domain> docker tag tams-api-gateway docker-registry-default.apps.<local-domain>/<project-namr>/<imagename>:latest docker push docker-registry-default.apps.<local-domain>/<project-namr>/<imagename>:latest oc…

Belkili Melkili

Tekrar ettiğin şeylerin ortasında insan bir türlü tekrar etmeyen şey bulamıyor sanırım. “Hiç kimse hiçbirşey bilmiyor”, insan birşeyi anlamıyorsa, onun doğasını bilmiyor demektir. Bu sözü size söylesem bir anlamda güzel olduğunu anlayabilirsiniz ama bir yandan hiçbir anlam ifade etmez. Burada aslında kastedilen, herhangi bir anda, bir insan sadece “n” miktarda bilgi içeriyor yada o bilgiyle…

Mini Aydın-lan-ma

Aydınlanmanın eminim bir çok tanımı var olabilir yada değişik koşullara göre farklı tanımlar yapılabilir. Bu konuda kendi yorumumu yapmak istersem diyebilirim ki, aydınlanma büyük oranda bireyle ilgili. Bireyle ilgisini tanımlamak gerekirse, bireyin kendi sorumluluğunu almasıyla ve her alanda bu sorumluluğun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi olarak tanımlamak isterim. Bu noktada belirtilmesi gereken bahsettiğim şekliyle bahsi geçen…

PCI Express

PCI ( Peripheral Component Interconnect Express )  The pin numbers based on the “x” factor Number of Pins Length PCI Express x1 18 25 mm PCI Express x4 32 39 mm PCI Express x8 49 56 mm PCI Express x16 82 89 mm The bandwidth based on the PCIe technology: Bandwidth (per lane) Bandwidth (per lane…