Elden Düşmedi KargacikBurgacik

Mini Aydın-lan-ma

Aydınlanmanın eminim bir çok tanımı var olabilir yada değişik koşullara göre farklı tanımlar yapılabilir. Bu konuda kendi yorumumu yapmak istersem diyebilirim ki, aydınlanma büyük oranda bireyle ilgili. Bireyle ilgisini tanımlamak gerekirse, bireyin kendi sorumluluğunu almasıyla ve her alanda bu sorumluluğun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi olarak tanımlamak isterim. Bu noktada belirtilmesi gereken bahsettiğim şekliyle bahsi geçen sorumluluk bencillik açısında değerlendirilmesi gereken bir yön değil.

Bu genel bireyin sorumluluklarını taşıması ekseninde birden fazla yönde değerlendirmelere yol açsa da, ben kendi adıma bazı noktaların üzerine fikir beyan etmek isterim.

Bunların en temelinde, bir yanılsama olarak toplumca elde ettiğimiz teknolojik gücün aydınlanmanın parçası olarak görülmesi. Bu genel olarak bize bir yapabilme kabiliyeti kazandırıyor. Bu elde ettiğimiz yapabilme kabiliyeti, yapanların zihin işleyiş özellikleri hakkında fikir verse de,onların sosyal özellikleri hakkında ne kadar bilgi verebileceği tartışılabilir halde kalıyor.

Başımıza gelen herşeyin özellikle kontrol edemediklerimizin kabullenilmesi ama bir yandan daha tanık olunmuş, bilinmiş ayrımcılık ve eşitsizliklere karşı olarak eyleme geçilmediğinde kendi sorumluluğunu kabul etme ve buna dayanan eylemlere geçmesinin motivasyonu oluşuyor.

Bu noktanın bir önemi var. Bu önem, ülkenin yada toplumun finansal kaynakları azaldığında bile toplumsal yapının korunmasını sağlıyor olmasından kaynaklanıyor. Yeteri kadar ironik olarak bu yapı gücünü bireylerin kendilerini öncellemesinden kaynaklanıyor. Yani, birey çevresiyle olan interaktivitede, toplumun eldeki imkanları ölçüsünde kendisini gerçeklemesine izin verdiğine inanıyorsa, toplumun suçlamadan yaşamına devam edebiliyor.

Beraber aç kalalım, ben kendi elimde olan güçle belki biraz daha açım, belki daha tokum diyor. Bu açlık ve tokluk oluşurken ne kadar hakların korunduğuna bakıyor. Belli bir düzeyin ölçüsünde başarı varsa toplumsal nefret ve kızgınlık oluşmadan ilerliyor.