KargacikBurgacik RuhunVarsa

Glolessination

Böyle bir kelime yok. Bunu ben uydurdum ama günümüz dünyasını açıklamakta kullanılabileceğini düşünüyorum. Küreselleşmeye karşı ortaya çıkan tepki olarak düşünebileceğimiz gibi, teknolojinin artık vardığı noktada insanlığın gitmek istediği yere herkesi götürmek istememesi olarak  da düşünebiliriz.

Günümüz dünyasının nereye gittiğine dair hissettiğim bu. Giderek toplumlar kendi içine doğru kapanma eğilimi gösteriyorlar.En önde görünen sebep göç, terör yada din karşıtlığı olarak algılansa da , ardında yatanın temelde dünyanın değişik yerlerindeki gelişmişlik seviyelerinin artık beraber yaşamaya el vermemesi.

Toplumların yakın zamanda geçireceği büyük değişimler henüz paylaşılmaya hazır değil. Teknoloji ile beraber klasik işci sınıfının yok olması ve bunun yanında hazcılığa giderek daha çok hizmet edecek sağlıktaki ilerlemeler ve bu tür kaynak yada hizmetlerin paylaşılmak istenmemesi bütün bunların sonucunda içine kapanan toplumlar.

Yakın zamanda ( 10 – 15 sene içersinde ) , klasik anlamdaki batı, teknolojinin yardımıyla robotlar ve AI konusunda ilerlemelerin artık sonuç verdiği bir dünyada  yaşayacak. Artık gelişmekte olan dünyanın işgücüne ve enerji kaynaklarına ihtiyaç duymayacak.

Bu gelişme, ürettiğini tüketebilsin diye gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeri zenginleştirme ve onları “demokratikleştirme” eylemlerine ket vuruyor. Sağlıkla beraber uzun yaşam, robotlar ve AI ile çalışmanın sadece yaratıcı konulara kayması ve bunları koruyabilecek askeri teknolojilerin artık var olmaya başlaması işimizi zorlaştırıyor.

Kısaca gelişmiş toplumlar ( post-moderniteye ulaşmış toplumlar) artık diğerlerini aynı noktaya taşımak için efor  sarfetmek istemiyorlar.