First Step of Organizing your Photos – DIM – Digital Image Mover

if you have pile of photos, images and videos somehow unordered  like me ( maybe some order but not  completely ) . Here is  to steps to create an alternative order methodology: Description of my Un-Ordered status: Photos & Images are saved in folders with related logical name like family,personal,vacation… Content of the folders are…

Step-by-Step Dump and Restore Linux

The steps for the full dump & restore of a linux box are in following: Tools and Environment: I have completed the tasks via Ubuntu Box but I think that it is valid for any box that has the capability of dump package. <dump> Package Installed. ( For Ubuntu Clones: apt install dump) Linux Live CD…

Rasberry Pi 3 – Screen Resolution & VNC Server Geometry

if you are planning to connect your  Raspberry Pi 3 with VNC Client, you will notice that the screen resolution is too low to use the desktop. There is no obvious configuration item on the preference  ( gui based )  tools. The Solution: It needs to be edited the “/boot/config.txt” file with the following parameters:…

Move your boot partition to new partition

To move your boot partition to another partition with the following hard conditions: ( Boot partitions are still required to be primary partitions. ) You will use the same disk ( you have only 1 disk ) Your disk does not have any free space to create another partition You are using Logical Volumes in 1…

Change Your Ubuntu Mirror

If  you need to update your Ubuntu Mirror, it is relatively easy task: Open the file : /etc/apt/sources.list change the country code from the source entries. http://<Country Code>.archive.ubuntu.com/ubuntu/ TO http://< Your new Country Code for mirror>.archive.ubuntu.com/ubuntu/ Use search & replace string if you are using vim. :%s/us\./fr\./g

Ne için affetmek ?

Her ne olursa olsun, gün gelince bir şekilde affetmek zorunda olduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Peki bu zamanları neler için ve ne için affetmek zorunda kalacağız.   Önce bunları bir netleştirmek zorundayız. Belki para anlamında nedenlerimiz olacak. Belkide bize yaşatılan fiziksel ve duygusal acılar için. Yada şiddet sarmallarının ruhumuzu buruşturan etkileri yüzünden. Ben kendi adıma birçok şeyi affedeceğimi…

Glolessination

Böyle bir kelime yok. Bunu ben uydurdum ama günümüz dünyasını açıklamakta kullanılabileceğini düşünüyorum. Küreselleşmeye karşı ortaya çıkan tepki olarak düşünebileceğimiz gibi, teknolojinin artık vardığı noktada insanlığın gitmek istediği yere herkesi götürmek istememesi olarak  da düşünebiliriz. Günümüz dünyasının nereye gittiğine dair hissettiğim bu. Giderek toplumlar kendi içine doğru kapanma eğilimi gösteriyorlar.En önde görünen sebep göç, terör…

İçimizde Kalanlar

İçinde kalanlar neyse birgün çıkacak. Elinde ne varsa birgün gidecek. İki kere iki kadar basit, iki kere iki kadar doğru. İlla dört eder diye değil.  Olması gerekenin, evrenin kabul gören anlaşımının bu olması konusunda kendi aramızda fikir birliğine vardığımız için. Hepimizin anlayıp, aktarıp ve sonrasında kullanabilmek için biriktirdiğimiz evrene söylediğimiz söz dört. Kafanız ağrıdığında, içinizdeki siz daha…

Ubuntu HUD – Alt Key Disable

If you are annoyed like me that <Alt> key serves as the search for the HUD, you can disable or change with the following: To check that keyboard shortcut: gsettings set org.compiz.integrated show-hud “[‘<Alt><Super>’] To change the key combination ( which a workaround to disable ) gsettings set org.compiz.integrated show-hud “[‘<Alt><Super>’]”